Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Zmiana taryfy opłat za c.o. i ciepłą wodę

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach informuje, iż 25.02.2014 r. decyzją Nr OŁO-4210-45(15)/2013/2014/2862/VII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona taryfa dla ciepła stanowiąca podstawę naliczania opłat za c.o. i ciepłą wodę. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo wprowadza nowe stawki cen i opłat z dniem 1 kwietnia 2014 roku, które będą obowiązywać przez okres 12 m-cy od daty jej wprowadzenia do stosowania.

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki