Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Zarz��d Sp����ki

Na mocy Uchwały Nr 239/01/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07 lutego 2019 roku ustalono czteroosobowy skład Zarządu Spółki:

 

Prezes Zarządu - Pan Tomasz Szczegielniak
(powołany na mocy Uchwały Nr 254/12/18 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 01 sierpnia 2018 roku)

 

Członek Zarządu - Pan Mateusz Karwowski
(powołany na mocy Uchwały nr 256/14/18 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 01 sierpnia 2018 roku)

 

Członek Zarządu - Pan Sławomir Sokołowski
(powołany na mocy Uchwały Nr 264/01/19 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 08 lutego 2019 roku)

 

Członek Zarządu - Pan Adam Johan
(powołany na mocy Uchwały Nr 262/20/18 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 grudnia 2018 roku)

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41