Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Zarząd Spółki

Na mocy Uchwały Nr 30/02/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 stycznia 2008 roku ustalono trzyosobowy skład Zarządu Spółki:

 

Prezes Zarządu - Pan Tomasz Szczegielniak
(powołany na mocy Uchwały Nr 199/10/15 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 lipca 2015 roku)

 

Członek Zarządu - Pan Mateusz Karwowski
(powołany na mocy Uchwały nr 201/12/15 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 lipca 2015 roku)

 

Członek Zarządu - Pan Adam Johan
(powołany na mocy Uchwały Nr 207/18/15 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09 grudnia 2015 roku)

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki