Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Wykonanie ujęcia wód podziemnych – studni nr 4 i 5 ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie SUW Koluszki

Zadanie pn. „Wykonanie ujęcia wód podziemnych – studni nr 4 i 5 ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie SUW Koluszki”, zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 284.456,00 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi wynosi 171.000,00 zł.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac polegających na:

wykonaniu ujęcia wód podziemnych – studni nr 4 i nr 5 na terenie SUW Koluszki wraz z podłączeniem do instalacji wodociągowej, energetycznej i AKPiA.

 

 

Pliki do pobrania

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41