Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
 • 00
 • 01
 • 02
 • 06
 • 03
 • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach - elewacja północno-wschodnia i termomodernizacja części biurowej budynku ciepłowni

Zadanie pn. Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach – elewacja północno-wschodnia i termomodernizacja części biurowej budynku ciepłowni” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 547.300,00 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi wynosi 519.935,00 zł.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych polegających na:

I. w części biurowej:

1.  Ociepleniu ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi;

2.  Ociepleniu ścian zewnętrznych budynku płytami dwuwarstwowymi;

3. Ociepleniu ścian zewnętrznych poniżej gruntu płytami styropianowymi XPS;

4. Ociepleniu stropodachu płytami warstwowymi;

5. Wymianie stolarki okiennej na okna z PCV;

6. Wymianie drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe;

7. Wymianie drzwi na drzwi stalowe;

8. Wymianie drzwi TRAFO wraz z kratką wentylacyjną;

II. w części przemysłowej:

 1. ociepleniu ścian szkieletowych płytami dwuwarstwowymi grubości 10 cm;

 2. ociepleniu ścian murowanych płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą;

 3. Wymianie stolarki okiennej na okna aluminiowe;

 4. Wymianie drzwi – 2 szt.;

 5. Wymianie bram – 2 szt.

 

Dokumenty do pobrania

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41