Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
 • 00
 • 01
 • 02
 • 06
 • 03
 • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Rozbudowa i przebudowa części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach

 

 

Rozbudowa i przebudowa części ściekowej
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach

Całkowity koszt inwestycji zaplanowano na kwotę 8.417.703,57 zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 5.359.233,57 zł.

 

Zakres projektu obejmuje wykonanie następujących prac:

 • komora krat - przebudowa,
 • piaskownik napowietrzany z komorą odtłuszczacza - projektowany,
 • piaskownik poziomy dwukomorowy - przebudowa,
 • budynek piasku - projektowany,
 • stacja zlewna ścieków dowożonych - przebudowa,
 • przepompownia ścieków dowożonych - projektowany,
 • zbiornik retencyjny ścieków dowożonych - projektowany,
 • filtr powietrza - projektowany,
 • przepompownia główna ścieków - przebudowa,
 • reaktory biologiczne – 2 szt. - projektowany,
 • stacja dozowania PIX - projektowany,
 • przepompownia ścieków oczyszczonych - przebudowa,
 • studnia przepływomierza ścieków oczyszczonych - projektowany,
 • zbiorniki wyrównawcze (obecne bioblok WSm 400 i PS 1200) i ścieków dowożonych – przebudowa.

 

Cele i korzyści realizacji inwestycji:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez ciągłość oczyszczania ścieków, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii w związku z instalacją nowych urządzeń,
 • zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 1600 m3/d do 2340 m3/d spowoduje, że dopływające ścieki zostaną pod względem ilościowym jak i jakościowym oczyszczone do wymaganych parametrów,
 • budowa nowoczesnych biobloków przyczyni się do usuwania biogenów, a w konsekwencji nastąpi poprawa jakości wód odbiornika, jakim jest rzeka Piasecznica. Redukcja związków azotu i fosforu przyczyni się do zmniejszenie występowania niekorzystnego procesu zakwitu sinic, które powoduje zmianę barwy wód na intensywny niebieskozielony oraz wystąpienie specyficznego, nieprzyjemnego zapachu. W konsekwencji zmniejszeniu ulegną ilości wydzielanych do wód związków, które działają toksycznie na organizmy wodne jak i ludzi korzystających z wypoczynku nad wodą.
link do strony: www.wfosigw.lodz.pl
Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki