Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
 • 00
 • 01
 • 02
 • 06
 • 03
 • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koluszkach w woj. łódzkim

        

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
UDA-RPLD.02.02.00-00-007/10-00

Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koluszkach w woj. łódzkim

Całkowita wartość projektu : 1.672.508 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR : 433.344 PLN
Nazwa beneficjenta : Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Rekultywacja polegać będzie na przywróceniu gruntom właściwości użytkowej przez wykonanie właściwych zabiegów technicznych, agrotechnicznych i biologicznych. Dla ograniczenia oddziaływania składowiska na środowisko w ramach planowanej rekultywacji przewidziano:

 • ukształtowanie czaszy składowiska do kształtu powłoki gwarantującej:
 • odporność na erozję spowodowaną różnymi czynnikami atmosferycznymi,
 • długoletnią stateczność bez potrzeby wykonywania zabiegów geotechnicznych- wzmacniających,
 • trwałe zasiedlenie roślinności rekultywacyjnej,
 • zastosowanie bardzo małej ilości mas rekultywacyjnych (podwójna korzyść - niewielkie zmniejszenie chłonności eksploatacyjnej składowiska oraz niskie koszty związane z pozyskiwaniem i wbudowaniem materiału rekultywacyjnego),
 • dobre wpisanie się w krajobraz,
 • możliwość poruszania się ludzi po powierzchni powłoki, co w dalszej perspektywie umożliwia przeznaczenie terenu na cele rekreacyjne, uszczelnienie czaszy składowiska warstwami chroniącym przed infiltracją opadu atmosferycznego,
 • pokrycie biologiczną rekultywacją,
 • ujęcie i zagospodarowanie wód opadowych,
 • ujęcie i odprowadzenie biogazu,
 • monitoring efektów rekultywacji po zakończeniu zadania.

  Planowana poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Koluszki, a przez to środowiska całego województwa łódzkiego wynikać będzie z osiągniętego efektu ekologicznego w postaci przywrócenia środowisku 2,54 ha powierzchni, zabezpieczenie wód środowiska gruntowoŹwodnego przed negatywnym wpływem składowanych odpadów.

 

POBIERZ DOKUMENT W FORMACIE DOC

POBIERZ DOKUMENT W FORMACIE PDF

 

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki