Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Dokumenty do pobrania

Rada Nadzorcza

Na mocy Uchwały Nr  191/16/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2016 roku ustalono czteroosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki:

 

Przewodniczący - Pani Ilona Podwysocka

(powołana na mocy Uchwały Nr 175/19/15 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 października 2015 roku)

 

Członek  - Pani Agnieszka Przybyszewska

(powołana na mocy Uchwały Nr 157/01/15 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 lutego 2015 roku)

 

Członek  - Pani Ewa Woźniak
(powołana na mocy Uchwały Nr  192/17/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2016 roku)

 

Członek  - Pan Tadeusz Marciniak

(powołany na mocy Uchwały Nr 157/01/15 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 lutego 2015 roku)

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki