Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Rada Nadzorcza

Na mocy Uchwały Nr  191/16/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2016 roku ustalono czteroosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący - Pan Tadeusz Marciniak 
(powołany na mocy Uchwały Nr 218/03/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 lutego 2018 roku)

Członek  - Pani Ilona Podwysocka 
(powołana na mocy Uchwały Nr 218/03/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 lutego 2018 roku)

Członek  - Pani Agnieszka Przybyszewska 
(powołana na mocy Uchwały Nr 218/03/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 lutego 2018 roku)

Członek  - Pani Ewa Woźniak 
(powołana na mocy Uchwały Nr 218/03/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 lutego 2018 roku)

 

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki