Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach etap III, Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami w Koluszkach etap IV

    

 

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że
zadanie pn. "Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach - Etap III.
Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami w Koluszkach - Etap IV", którego koszt całkowity zaplanowano na kwotę 916.777,37 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 666.040,00 zł pochodzących z umorzenia pożyczki.
Zakres projektu obejmuje przebudowę sieci cieplnej na odcinku 1.833,50 mb oraz 11 przyłączy.

Głównym celem realizacji inwestycji jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko ciepłowni miejskiej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, poprzez zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłu.
link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki