Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach – Montaż kotła WR 1 wraz z instalacją odpylania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 umowa

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 11decyzja pozw. na budowę

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

 

Uwaga!

Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach,

Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR,

Załącznik nr 10 SIWZ - przedmiar robót Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach,

Do wglądu w siedzibie Spółki z uwagi na brak wersji elektronicznej.

OGŁOSZENIE

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki