Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
 • 00
 • 01
 • 02
 • 06
 • 03
 • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach

  

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
informuje, że

przystąpiono do realizacji zadanie pn. "Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach", którego całkowity koszt zaplanowano na kwotę 2.879.800,00 zł netto.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 2.361.300,00 zł.

Zakres projektu obejmuje montaż kotła WR 10 wraz z rurociągami i armaturą oraz instalacją odżużlania, odpylania i sterowania.

 • Cele i korzyści realizacji inwestycji:
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom Koluszek poprzez ciągłość dostaw ciepła oraz ciepłej wody,
  • zapobieżenie powstaniu ewentualnych awarii, szczególnie w sezonie grzewczym,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów.

  link do strony: www.wfosigw.lodz.pl
Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki