Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4

Rada Nadzorcza Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koluszkach
Działając na podstawie Uchwały 133/16/12 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4

 

Kryteria na stanowisko Prezesa Zarządu

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki