Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie- nabór na wolne stanowisko pracy

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ogłasza nabór na wolne stanowisko

OPERATOR URZĄDZEŃ ŚCIEKOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Niezbędne wymagania:
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku operator urządzeń ściekowych i kanalizacyjnych,
- nieposzlakowana opinia,

Dodatkowe wymagania:
-mile widziane prawo jazdy kategorii E/B

Zakres wykonywanych zadań:
- obsługa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przepompowni, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia celem zagwarantowania ich pewnej nieprzerwanej pracy,
- prace konserwacyjno-remontowe, naprawy,
- okresowe oczyszczanie(usuwanie) zanieczyszczeń,
- usuwanie powstałych awarii na sieci kanalizacyjnej oraz przepompowniach.

CV wraz z życiorysem zawodowym prosimy składać do dnia 27. 11. 2015 r.
w sekretariacie przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach
tel. 44 714-58-45

Dokumentacja do pobrania:

Operator urządzeń ściekowych i kanalizacyjnych

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki