Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki

KPGK Sp.z o.o. w związku z koniecznością pilnego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych w ramach PliOŚ, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na sporządzenie wniosku wraz ze studium wykonalności w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki".

Termin wykonania kompletnego wniosku oraz studiom wykonalności projektu w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2014 roku godz. 14.30.

Całkowita wartość projektu wynosi około 30 mln zł netto. Projekt obejmuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji saniternej oraz kanalizacji deszczowej w aglomeracji Koluszki.

Oferty proszę przesłać drogą e-mail: administracja@kpgk.com.pl w terminie do 3 czerwca 2014 roku godz. 12.00

Wersję papierową oferty proszę również przesłać na adres:
KPGK Sp. z o.o.
95-040 Koluszki
ul. Mickiewicza 4

Dziękuję za przesłanie oferty.

OGŁOSZENIE DO POBRANIA

 

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki