Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy

KPGK Sp. z o.o.
Ogłasza nabór na wolne stanowisko
Operator urządzeń ściekowych i kanalizacyjnych

Niezbędne wymagania:
- kategorię E/B prawa jazdy,
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku operator urządzeń   ściekowych i kanalizacyjnych,
- nieposzlakowana opinia,

Warunki pracy:
-obsługa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przepompowni, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia celem zagwarantowania ich pewnej nieprzerwanej pracy,
-prace konserwacyjno-remontowe, naprawy,
-okresowe oczyszczanie(usuwanie) zanieczyszczeń,
-usuwanie powstałych awarii na sieci kanalizacyjnej oraz przepompowniach.

List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym prosimy składać
do dnia 16. 10. 2015r. w sekretariacie przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach
tel. 044 714-58-45

Dokumentacja do pobrania:

- Operator urządzeń ściekowych i kanalizacyjnych

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki