Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowiska pracy

Prezes Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
 

Miejsce pracy: Wydział Ciepłowniczy, ul. 11-go Listopada 65
Stanowisko 1: ELEKTRYK AUTOMATYK - NABÓR ZAKOŃCZONY
Stanowisko 2: PALACZ-POMOCNIK PALACZA - NABÓR ZAKOŃCZONY
Stanowisko 3: KIEROWNIK WYDZIAŁU CIEPŁOWNICZEGO - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dokumentacja do pobrania:

Ogłoszenie wyników naboru:

Dokumenty kandydatów nie spełniających wymagań określonych w naborze będą przechowywane w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach przez okres 1 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4 (odbiór osobisty).
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki