Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia - Aktualności

Informacja dla Konsumenta

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 informuje, że na podstawie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

ZAWIADOMIENIE - Wyłączenie dostaw ciepła w dniu 13.10.2015

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -Wydział Ciepłowniczy 
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 informuje, że w dniu 13.10.2015 r. od godziny 08:00 do godziny 22:00 z powodu wyłączenia dostaw energii elektrycznej wstrzymane zostaną 
dostawy ciepła i ciepłej wody do odbiorców.

Ogłoszenie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki

KPGK Sp.z o.o. w związku z koniecznością pilnego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych w ramach PliOŚ, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na sporządzenie wniosku wraz ze studium wykonalności w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki".

Informacja Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Katarzynów i Stefanów, Gmina Koluszki
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy - Sienkiewicza w Koluszkach
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Turobowice, Gmina Koluszki
- Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku kotłowni – elewacja południowo-wschodnia

Strona 9 z 11 (64 elementów) | << >> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41