Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia - Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Wyłączenie dostaw ciepła

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej, nastąpi wyłączenie dostaw ciepła na potrzeby c.w. dla wszystkich Odbiorców zasilanych z Ciepłowni miejskiej.
Wyłączenie dostaw ciepła odbędzie się w terminie od 23.07.2012 do 05.08.2012 r.

Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach

Zakres projektu obejmuje montaż kotła WR 10 wraz z rurociągami i armaturą oraz instalacją odżużlania, odpylania i sterowania.
Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 2.361.300,00 zł.

Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach

Zakres projektu obejmuje montaż kotła WR 10 wraz z rurociągami i armaturą oraz instalacją odżużlania, odpylania i sterowania.
Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 171.500,00 zł, pochodzących z umorzenia pożyczki.

Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach etap III, Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami w Koluszkach etap IV

Głównym celem realizacji inwestycji jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko ciepłowni miejskiej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, poprzez zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kaletnik wraz z obudową studni, mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody

Strona 8 z 9 (49 elementów) | << >> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41