Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia - Aktualności

Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach etap III, Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami w Koluszkach etap IV

Głównym celem realizacji inwestycji jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko ciepłowni miejskiej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, poprzez zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kaletnik wraz z obudową studni, mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody

Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koluszkach w woj. łódzkim

Rekultywacja polegać będzie na przywróceniu gruntom właściwości użytkowej przez wykonanie właściwych zabiegów technicznych, agrotechnicznych i biologicznych

Strona 8 z 8 (45 elementów) | << >> | 1 2 3 4 5 6 7 8

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki