Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia - Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Wyłączenie dostaw ciepła w dniu 13.10.2015

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -Wydział Ciepłowniczy 
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 informuje, że w dniu 13.10.2015 r. od godziny 08:00 do godziny 22:00 z powodu wyłączenia dostaw energii elektrycznej wstrzymane zostaną 
dostawy ciepła i ciepłej wody do odbiorców.

Ogłoszenie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki

KPGK Sp.z o.o. w związku z koniecznością pilnego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych w ramach PliOŚ, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na sporządzenie wniosku wraz ze studium wykonalności w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki".

Informacja Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Katarzynów i Stefanów, Gmina Koluszki
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy - Sienkiewicza w Koluszkach
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Turobowice, Gmina Koluszki
- Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku kotłowni – elewacja południowo-wschodnia

Zmiana taryfy opłat za c.o. i ciepłą wodę

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach informuje, iż 25.02.2014 r. decyzją Nr OŁO-4210-45(15)/2013/2014/2862/VII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona taryfa dla ciepła stanowiąca podstawę naliczania opłat za c.o. i ciepłą wodę. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo wprowadza nowe stawki cen i opłat z dniem 1 kwietnia 2014 roku, które będą obowiązywać przez okres 12 m-cy od daty jej wprowadzenia do stosowania.

Rozbudowa i przebudowa części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach

Całkowity koszt inwestycji zaplanowano na kwotę 8.417.703,57 zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 5.359.233,57 zł.

Strona 5 z 7 (38 elementów) | << >> | 1 2 3 4 5 6 7

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki