Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia - Aktualności

KOMUNIKAT z dnia 6.10.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koluszki.

                             

KOMUNIKAT z dnia 5.10.2020r.

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach w związku z otrzymaną informacją z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi o pojawieniu się w wodzie na terenie miasta Koluszek

bakterii grupy coli w ilości 1,0 szt/100 ml, informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia – wodę można spożywać po przegotowaniu.

                              

OGŁOSZENIE 17.08.2020

PREZES ZARZĄDU KOLUSZKOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. INFORMUJE,

ŻE W DNIU 17.08.2020 R. BIURO KPGK SP. Z O.O. W KOLUSZKACH

(UL. MICKIEWICZA 4) BĘDZIE NIECZYNNE.

ZAWIADOMIENIE - Wyłączenie dostaw ciepła w dniach od 20 do 25 lipca 2020 roku

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  zawiadamia, że w dniach od 20 do 25 lipca 2020 roku w związku z planowanymi pracami konserwacyjno - remontowymi, nastąpi przerwa w dostawie ciepła do wszystkich odbiorców usług zasilanych z sieci ciepłowniczej KPGK Sp. z o.o.
Za wynikające z tego tytułu niedogodności bardzo przepraszamy.

OGŁOSZENIE 12.06.2020

PREZES ZARZĄDU KOLUSZKOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. INFORMUJE,

ŻE W DNIU 12.06.2020 R. BIURO KPGK SP. Z O.O. W KOLUSZKACH

(UL. MICKIEWICZA 4) BĘDZIE NIECZYNNE.

KOMUNIKAT z dnia 18.03.2020

SZANOWNY ODBIORCO!

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do poniższej procedury:

 

podawanie stanu wodomierza głównego wraz z danymi miejsca odbioru (imię
i nazwisko odbiorcy, adres: miejscowość i ulica) do wyboru drogą:

telefoniczną tel. 44 714 58 45 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00

lub

elektroniczną na adres e-mail: wodociagi@kpgk.com.pl lub administracja@kpgk.com.pl

 

kwota do zapłaty, wyliczona fakturą zostanie:

dostarczona przez Inkasenta do skrzynki pocztowej lub przesłana zdjęciem na wskazany numer komórki

lub

wysłana na adres e-mail.

Odbiorca uiszcza kwotę na jedyne właściwe konto KPGK Sp. z o.o.:

PKO BP I Oddział Koluszki nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

 

KPGK Sp. z o.o. prosi o terminowe regulowanie należności. Jednocześnie deklaruje, że każdego dnia, pracownicy Spółki dokładają wszelkiej staranności, aby obecna trudna dla nas wszystkich sytuacja, nie wpływała negatywnie na ciągłość dostaw wody, a także odbiór ścieków.

 

Prosi się również Odbiorców, o zachowanie wszelkiej czujności, na ewentualne próby wyłudzenia wpłat na inne konta bankowe. Każdą taką próbę należy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną do Spółki (dane kontaktowe powyżej).

Strona 12 z 21 (121 elementów) | << >> | 1 2 3 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41