Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Dokumenty do pobrania

Kontakt

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

REGON 100184847
NIP 7282610232
Sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000257956
Kapitał zakładowy 42.402.000,00 zł
Udziały 84.804

sekretariat:
tel. 44 714 58 45, 44 714 69 03 i 44 714 69 16
fax 44 714 65 54
administracja@kpgk.com.pl

dział inwestycji: wew. 14
inwestycje@kpgk.com.pl
 
dział naliczeń za wodę: wew. 18
wodociagi@kpgk.com.pl
 
główny księgowy: wew. 20
ksiegowa@kpgk.com.pl
 
księgowość ogólna: wew. 19 i 21
ksiegowa@kpgk.com.pl
 
kadry i płace: wew. 23
ksiegowa@kpgk.com.pl
 
 

 

Wydział Ciepłowniczy
ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki
 
tel. 44 714 43 43 cieplownia@kpgk.com.pl
Wydział Wodociągowy
ul. Polna 29, 95-040 Koluszki
 
tel. 44 714 58 24 wodociagi@kpgk.com.pl
Wydział Kanalizacyjny
ul. Reymonta, 95-040 Koluszki tel. 44 714 58 79 oczyszczalnia@kpgk.com.pl

 

Wyślij zapytanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb firmy KPGK Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.) - *

 
Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki