Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania
Wskaźnik WP,c

Kontakt

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

REGON 100184847
NIP 7282610232
Sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000257956
Kapitał zakładowy 43.522.500,00 zł
Udziały 87.045

sekretariat:
tel. 44 714 58 45; 44 714 69 16
administracja@kpgk.com.pl

dział inwestycji: wew. 2
inwestycje@kpgk.com.pl
 
dział naliczeń za wodę: wew. 1
wodociagi@kpgk.com.pl
 
główny księgowy: wew. 4
ksiegowa@kpgk.com.pl
 
księgowość ogólna: wew. 3
ksiegowa@kpgk.com.pl
 
kadry i płace: wew. 5
kadry@kpgk.com.pl
 
 

 

Wydział Ciepłowniczy
ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki
 
tel. 44 714 43 43 cieplownia@kpgk.com.pl
Wydział Wodociągowy
ul. Polna 29, 95-040 Koluszki
 
tel. 44 714 58 24 wodociagi@kpgk.com.pl
Wydział Kanalizacyjny
ul. Reymonta, 95-040 Koluszki tel. 44 714 58 79 oczyszczalnia@kpgk.com.pl

 

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41