Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

KOMUNIKAT z dnia 5.10.2020r.

                        Koluszki dn. 05.10.2020 r.

KOMUNIKAT

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach w związku z otrzymaną informacją z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi o pojawieniu się w wodzie na terenie miasta Koluszek

bakterii grupy coli w ilości 1,0 szt/100 ml, informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia – wodę można spożywać po przegotowaniu.

Przystąpiono do usuwania nieprawidłowości - prowadzona jest dezynfekcja wody podchlorynem sodu.

 

 

Decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Koluszki

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41