Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania
Wskaźnik WP,c

KOMUNIKAT z dnia 31.08.2022

3 1 sierpnia 2022r.

Wodociąg publiczny Koluszki - woda nie nadaje  się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do
badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniu 29 sierpnia 2022r.
z wodociągu publicznego Koluszki (miejsce poboru: Stacja Wodociągowa - woda podawana do
sieci wodociągowej) stwierdzono obecność enterokoków oraz bakterii grupy coli.
 
Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydal decyzję stwierdzającą brak
przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki.

Woda nie nadaje się do spożycia.
 
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostało zobowiązane do
zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia, Trwają prace
mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41