Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

KOMUNIKAT z dnia 15.12.2020r.

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 informuje, że w dn. 15.12.2020 r. przystąpiono do dezynfekcji wody podchlorynem sodu wodociągi zasilane z SUW Regny  po wystąpieniu awarii na sieci wodociągowej. Dezynfekcja będzie przeprowadzana do dn 18.12 .2020 r.

Krzysztof Świerczyński Kier Wydz Wod tel 601870017

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41