Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
 • 00
 • 01
 • 02
 • 06
 • 03
 • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Informacja Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

 

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że zadania pn.:

 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Katarzynów i Stefanów, Gmina Koluszki;
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy Sienkiewicza w Koluszkach;
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Turobowice, Gmina Koluszki;
 • Termomodernizacja oraz prace elewacyjne i wymiana okien na budynku kotłowni – elewacja południowo-wschodnia;

których łączny koszt całkowity wynosi 1.197.025,77 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 763.920,00 zł pochodzących z umorzenia pożyczki.
Zakres projektu obejmował budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 5.433,25 mb oraz 128 przyłączy. W ramach termomodernizacji ściany zewnętrznej elewacji południowo-wschodniej budynku kotłowni wykonano:

 • ściany szkieletowe - ocieplenie płytami systemowymi typu ATLANTIS o grubości 10 cm;
 • ściany murowane - ocieplone płytami styropianowymi o grubości 4 cm metodą lekko-mokrą;
 • wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe wypełnione płytami z poliwęglanu o grubości 10 mm.
Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki