Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
 • 00
 • 01
 • 02
 • 06
 • 03
 • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego i Ogrodowej w Koluszkach

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego i Ogrodowej
w Koluszkach”
zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 114.093,60 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi wynosi 87.108,00 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicy:

 • Słowackiego w Koluszkach o łącznej długości 466,16 mb wykonanej z rur PEHD Ø 150,

 • Ogrodowej w Koluszkach o łącznej długości 106,02 mb wykonanej z rur PEHD Ø 100,

 • Wileńskiej w Koluszkach o łącznej długości 8,56 mb wykonanej z rur PEHD
  Ø 100,

oraz budowę 28 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 79,6 mb.

Pliki do pobrania

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41