Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
  • 00
  • 01
  • 02
  • 06
  • 03
  • 04
6 6 6 6 6 6
Urząd Miasta i Gminy Koluszki
Wydział Inwestycyjny
Wydział Wodociągowy
Wydział Kanalizacyjny
Wydział Ciepłowniczy
Ogłoszenia - Aktualności
Infor. dla Konsumenta
Taryfy
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Brzechwy w Koluszkach

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

informuje, że realizuje zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Brzechwy w Koluszkach”, którego całkowity koszt zaplanowano na kwotę 1.099.935,95 zł netto.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 1.044.939,00 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Brzechwy w Koluszkach o łącznej długości 831 mb wykonanej z rur żelbetowych Ø 1200 oraz 13 szt. studni kanalizacyjnych.

Pliki do pobrania

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Projekty dofinansowane

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

 

 

 

Nr konta bankowego:

92 1020 3352 0000 1102 0240 7666

PKO BP SA I/Oddział w Koluszkach

ul. 11 Listopada 41